En kulturgärning utöver det vanliga

Alltsedan nöjesparken Bokskogen iordningställdes 1931 har platsen och namnet haft en central roll för Burseryds IF, Burseryds samhälle, Gislaveds kommun, Västbo och angränsande delar av Halland , Västergötland och hela Cykelsverige. I snart ett sekel har människor träffats och umgåtts här. Nöjesparken fick i slutet av 90-talet en nedgångsperiod, förfallet tilltog och det var ytterst nära att inte bara en epok gått i graven utan även själva festplatsen Bokskogen gått samma öde till mötes….men det är då som Anders Sveningsson och Roland Kjellström dyker upp.
Med ett brinnande intresse, egna arbetsinsatser, eget kapital och en dröm, en vision började jobbet. De alltmer förfallna bodarna, serveringsställena, dansbanetaket, toaletterna och Bokskogsentrén har idag rustats eller ersatts. Ett modernt restaurangkök med grillhällar, kyl och frys finns på plats. Gallring bland de mäktiga bokarna har gett grönskande gräsmattor och uppgrusade/asfalterade gångar, entré och parkeringsplatser har gett hopp och framtidstro. (SVT spelade i somras in ”Auktionssommar”, sänds i SVT i januari)
”Enbart” denna insats gör både Anders Sveningsson och Roland Kjellström till meriterade kulturstipendiater….

….men det bästa och mest fantastiska är dokumentationen , ”HISTORIEN OM Bokskogen” (Bifogas)
Bakom den 326 sidor tjocka boken ligger ett detektivarbete vars omfång inte ens Anders själv kan svara på. Alltifrån första kapitlet ”Hur det började” via 1940-talet, 50-,60-, 70-,80-,90-talen till avslutande kapitlet ”Vad hände sen?” och Ingmar Karlssons personliga ”Bokskogsminnen” får läsaren en på gränsen till fullödig dokumentation om den plats som betytt och fortfarande betyder så mycket för hela vår bygd. Annonser varvade med foton på kända artister, orkestrar, Västboloppsreportage och Anders egna texter och personliga reflektioner har gjort boken till en värdefull historisk dokumentation över en kulturhistoria som kanske annars med åren gått förlorad.
Burseryd 20191010
Torsten Eriksson Rolf Bernroth

Posted in Uncategorized.